Kontakty

Kontakty na našich obchodných manažérov,
regionálnych obchodných zástupcov,
technicko-obchodných zástupcov
a servisných technikov.

SÍDLO SPOLOČNOSTI

PPG Deco Slovakia, s.r.o.

Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
Slovensko

IČ0: 31633200
IČ DPH: SK2020423680

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3950/L.

Infolinka: +421 800 700 001
Tel.: +421 41 707 8730
E-mail: primalexSK@ppg.com
Web: www.primalex.sk

Bankové spojenie:
The Royal Bank of Scotland
IBAN: NL31 RBOS 0602 1538 40
BIC: RBOSNL2A

ZAHRANIČNÉ ZASTÚPENIE

ČESKÁ REPUBLIKA

PPG Deco Czech a.s.
Břasy č. p. 223
338 24 Břasy
Česká Republika

Zelená linka: 800 100 752 (6–15 hod.)
Tel.: +420 371 791 081–4
Fax: +420 371 791 266
E-mail: primalexCZ@ppg.com
Web: www.primalex.cz


Kontakt pro médiá

IMPACT PR & Consultancy, a. s.
Simona Krautová
E-mail: simona.krautova@pleon-impact.cz
Tel.: +420 602 284 282

Obchodní manažéri

Přehled rozdělení regionů ČR
a kontaktní údaje na
regionální manažery.

zobraziť >

Regionálni obchodní zástupcovia

Prehľad rozdelenia regiónov SR
a kontaktné údaje na regionálnych
obchodných zástupcov.

zobraziť >

Technicko-obchodní zástupcovia

Prehľad rozdelenia regiónov SR
a kontaktné údaje na
technicko-obchodných zástupcov.

zobraziť >

Servisní technici

Prehľad rozdelenia regiónov SR
a kontaktné údaje na
servisných technikov.

zobraziť >

Výpočet množstva farby

Neviete koľko farby budete
potrebovať? Overte si to
s našou množstevnou kalkulačkou.

vypočítať množstvo >

Vyhľadávač produktov

Hľadáte konkrétny produkt?
Zadajte svoje parametre
a my ho nájdeme.

vyhľadať produkt >

Kde kúpiť

Nájdite
najbližšiu
predajňu.

nájsť predajňu >